PRAVILA NATJEČAJA
„JAMESON SECRET NIGHT“

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju molimo Vas da pročitate ova pravila!

ČLANAK 1. Organizato

1.1. Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „JAMESON SECRET NIGHT“, u nastavku Natječaj, je Pernod Ricard d.o.o. (AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 40, OIB: 45484104337) u nastavku Organizator.
1.2. Administrator web stranice „JAMESON SECRET NIGHT“ u kojoj se Natječaj provodi je Akcija digital d.o.o., (Adresa: Knezlja Ljudevita Posavskog 4, Zagreb, OIB: 39292019492).
1.3. Nagradni natječaj priređuje se u cilju promocije Organizatorovih proizvoda.

ČLANAK 2. Trajanje

2.1. Natječaj se održava u razdoblju od 22. veljače do 14. ožujka u 15:00 sati.

ČLANAK 3. Pravila

3.1. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici www.sinemetu.hr

ČLANAK 4. Pravo sudjelovanja

4.1. Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju državljani Republike Hrvatske koji su se registrirali na web stranici (www.sinemetu.hr) .
4.2. U natječaju mogu sudjelovati samo osobe starije od 18. godina.
4.3. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

ČLANAK 5. Način sudjelovanja

5.1. Korisnici za sudjelovanje u Natječaju trebaju pristupiti web stranici, prijaviti autorsku fotografiju svog prijatelja, opisati istu forografiju, ostaviti podatke kao što su email/ broj telefona/ dob/ ime i prezime te dati suglasnost za korištenje iste prema odredbama ovih Pravila. Sudionik može prijaviti više fotografija. Prijave se moraju izvršiti u periodu određenom u Čl.2.
5.1. Na fotografiji koja se prijavljuje u natječaj mora se nalaziti barem jedna osoba.
5.2. Osoba koja prijavljuje fotografiju na natječaj može se nalaziti na fotografiji ako se na njoj nalazi barem još jedna osoba (njegov prijatelj)
5.3. Osoba koja prijavljuje fotografiju na natječaj može se nalaziti na fotografiji ako se na njoj nalazi barem još jedna osoba (njegov prijatelj).

ČLANAK 6. Odabir dobitnika

6.1. Autori 5 najkreativnijih fotografija prema odabiru žirija osvajaju nagrade.

6.2. Nakon odabira, svaki dobitnik ima pravo sa sobom pozvati 2 prijatelja, te o tome obavijestiti organizatora na mail jamesonwhiskeyhr@gmail.com.

ČLANAK 7. Diskvalifikacija

7.1. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike, za vrijeme odabira fotografija, ali i za vrijeme ciklusa glasanja, u sljedećim slučajevima:
– ako sudionik (autor fotografije) prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti,
– ukoliko je ista ili gotovo ista fotografija već prijavljena na Natječaj,
– ako prijavljena fotografija nije u skladu s temom Natječaja,
– ukoliko jedna ili više osoba zatraže uklanjanje fotografije iz Natječaja,
– ako je prijavljena fotografija uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na njoj se nalaze javne osobe, ili osobe koje nisu dale svoj pristanak za prijavu na Natječaj,
– ako fotografija na bilo koji način izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska ili politička uvjerenja,
– ako fotografija prikazuje (ili je i sama) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom Republike Hrvatske.
7.2. Svi sudionici koji su diskvalificirani će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem e-maila.

ČLANAK 8. Nagrade

8.1. Nagrade će osvojiti 5 fotografija prema odabiru žirija krajem nagradnog natječaja navedenom u Čl.2.
8.3. Korisnici Aplikacije u ovom Natječaju mogu osvojiti pozivnicu za događanje Jameson Secret Night koje će se održati u petak, 16.3.2018.

8.4. Pobjednici će biti izabrani sukladno pravilima iz Čl. 6 i 7., pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno čl. 8.
8.5. Korisnici Aplikacije koji sudjeluju u ovom Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od onih koje su navedene u ovim pravilima.
8.6. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

ČLANAK 9. Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade

9.1. Ime autora fotografija s najviše bodova koji osvajaju nagrade, bit će objavljeno na stranicama www.sinemetu.hr u roku od 24 sata nakon završetka Natječaja.
9.2. Ako se dobitnici ne jave na mail jamesonwhiskeyhr@gmail.com u roku 24 sata od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 24 sata od slanja poruke.
9.3. Nagrada se preuzima uz osobnu iskaznicu, a ime na njoj mora odgovarati podacima koje je dobitnik unio u Aplikaciju prilikom prijave. Organizator ima pravo na detaljniju provjeru poklapanja identiteta osvajača nagrade i podataka na osobnoj iskaznici. Nagrada je pozivnica za Jameson Secret Night. Pozivnica je u elektronskom obliku te će biti poslana dobitniku na e-mail adresu navedenu u prijavi unutar Aplikacije najkasnije 24 sata nakon potvrde identiteta dobitnika.
9.4. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora Natječaja prema dobitniku.
9.5. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime sukladno st.1. i st.2. ovog članka objavi.

ČLANAK 10. Prenošenje autorskih prava

10.1. Sudjelovanjem u Natječaju autori fotografije kao autori i vlasnici predmetnih uradaka koji predstavljaju autorsko djelo, bezuvjetno prenose na Organizatora pravo korištenja prijavljenih uradaka kao autorskih djela u promotivne svrhe Natječaja, za vrijeme i po završetku istog bez potrebe za navođenjem imena autora i bez naknade autoru predmetne fotografije, i to vremenski i prostorno neograničeno.

ČLANAK 11. Zaštita osobnih podataka

11.1. Sudjelujući u Natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora.
11.2. Prijavom u Natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator web stranice na kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka.
11.3. Podnošenje podataka za ovaj Natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
11.4. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.
11.5. Dobitnici nagrada u Natječaju izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima Natječaja.
11.6. Sudjelujući u Natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, osobito e-mail, pohrane i koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora.
ČLANAK 12. Prekid natječaja
12.1. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u tom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

ČLANAK 13. Prihvaćanje pravila

13.1. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
13.2. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

ČLANAK 14. Tumač pravila

14.1. Glavni tumač ovog pravilnika je Organizator Natječaja.

ČLANAK 15. Pravna nadležnost

15.1. Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.