PRAVILA NAGRADNE IGRE
„JAMESON SENZACIJA, GRILLING KOMBINACIJA“

Prije sudjelovanja u nagradnoj igri molimo Vas da pročitate ova pravila!

ČLANAK 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Pernod Ricard Croatia d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb, OIB 45484104337.

ČLANAK 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 17.5.2021. do 18.6.2021. na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

ČLANAK 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem SPAR ili INTERSPAR prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske kupi bilo koji Jameson 0,7L.

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

  • slanjem SMS-a sadržaja JAMESON, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na broj 60221 (2,40 kn/SMS)
    ili
  • ispunjavanjem obrasca na www.sinemetu.hr

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

ČLANAK 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

ČLANAK 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 3 x Roštilj vrijednosti 6.190,00 kuna
  • 30 x Jameson set za roštiljanje (jedan set sadrži: 1x termo kutija, 1x set s priborom za roštiljanje, 1x pregača za roštilj majstora, 1x Jameson 1L, 1x igraće karte) vrijednosti 802,92 kuna
  • 20 x Vreća za sjedenje vrijednosti 355,81 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 49.773,80 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

ČLANAK 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 21.6.2021. u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija te će se o izvlačenju voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

ČLANAK 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

ČLANAK 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.sinemetu.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

ČLANAK 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.sinemetu.hr prije početka nagradne igre. Ministarstvo financija je 4. svibnja donijelo rješenje KLASA: UP/I-460-02/21-01/169 i URBROJ: 513-07-21-01-21-2 kojim odobrava pravila ove nagradne igre.

ČLANAK 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS-a ili ispunjavanjem internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Pernod Ricard Croatia d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb, OIB 45484104337. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača, u kojem slučaju gubi pravo na daljnje sudjelovanje u nagradnoj igri uključujući i pravo na nagrade. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

ČLANAK 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.